Hästsportens Voldemort kräver transparens och ansvarskänsla

Ni-vet-vad har hägrat envist i våra hemtrakter sedan starten av 2018. Kvarka är definitivt hästsportens svar på den onda Harry Potter-karaktären Voldemort som ingen vill eller vågar prata om på grund av allt ont och hemskt som hans namn symboliserar.

 

Det är detsamma med kvarka, folk blir bleka i ansiktet, händerna fuktiga och ingen kan se den andra i ögonen när den mycket smittsamma och otäcka bakteriesjukdomen kommer på tal.

 

Jag tror att vi alla kan enas om att ingen, absolut ingen vill ha kvarka i sitt stall och att ingen klandrar någon för att det sker. Sjukdomar som kvarka finns och ibland blir en häst smittad, det gör inte hästägaren till en sämre person. Däremot hur man hanterar ett sjukdomsutbrott i sitt stall är av relevans för alla hästägare i området och därför är det viktigaste när sjukdomssymtomen visar sig att man som häst/stallägare vågar se det, vågar prata om det och upplyser andra. Det gemensamma intresset och första prioritering för alla borde vara att det inte sprids vidare.

 

Förhållningsorder när man misstänker kvarka är att göra provtagningar som skickas till länsveterinär som då också blir underrättad för när det kommer till kvarka är det anmälningsplikt som gäller. Sedan gäller det att försöka isolera den insjuknade hästen så snabbt som möjligt. SVA skriver att man omedelbart bör separera den eller de insjuknade hästarna från friska djur. Kan man göra detta inom de första 24-48 timmarna finns det en chans att begränsa omfattningen av utbrottet eftersom insjuknade hästar vanligtvis inte utsöndrar kvarkabakterier till omgivningen de två första dygnen. När det kommer till isolering av det stall som haft sjuka hästar är föreskrifterna från smittskyddsreglementet för Svensk Travsport att stallet bör hållas isolerat i minst 20 dagar efter det att den sist insjuknade hästen inte längre visar symtom som näsflöde eller feber. För ökad säkerhet rekommenderas isolering i fyra till sex veckor. Källa: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/infektionssjukdomar-hast/kvarka-hast

 

Enligt travsportens regelverk bör ett stall hållas isolerat i tio dagar om sjuka hästar omedelbart flyttats från det stallet till ett isoleringsstall under förutsättning att inga kvarvarande hästar insjuknat.  SVA rekommenderar dock en ökad säkerhetsmarginal på 14 dagar då inkubationstiden kan uppgå till två veckor. Ibid

 

Nu när kvarka utbrotten hägrat i våran region så har de stora anläggningarna verkligen hanterat det med bravur och föregått med gott exempel.  De har snabbt gått ut med information på kanaler som gör det lätt att sprida vidare, de har följt upp om de haft misstänkt kvarka med ytterligare information och om så fallet varit att de haft kvarka har det informerat om åtgärder man kan göra för att förhindra smittspridning, vilka åtgärder de själva gjort och hur det ser ut framöver med isoleringstider osv.

Andra föreningar/anläggningar som inte drabbats har också gått ut med information om att sjukdomen finns i området, hur den sprids och att man bör vara försiktig samt att man har ett ansvar för att inte åka på tävlingar/träningar om det finns risk att ens häst kan smitta.

 

Mindre stall borde definitivt ta efter och vara helt transparent med sådan information även om det till en början bara handlar om en misstanke så att alla kan hjälpas åt att minska spridningen. Att man fått smittan till sig säger inget om den drabbade som person, hästägare eller djurvän. Det är däremot om man väljer att hantera det vårdslöst, sitta inne på information som kan drabba andra som man kan få pöbeln efter sig med högafflar och facklor. Så släpp prestigen, svälj stoltheten och låt oss arbeta tillsammans för att minska smittspridningen och så gott det går hålla våra hästar friska.

 
Hanna - Shit happens, det relevanta är hur man tar rätt på det.