Några tankar kring horsemanship och ledarskap

Horsemanship är något som alltid funnits så länge man hanterat hästar men själva begreppet har verkligen fått stå i rampljuset de senaste åren. Ridsporten har fått utstå hård kritik där det diskuterats relevansen att tävla med hästar till utrustning och hur man rider hästar. Min personliga åsikt är att det alltid är positivt att föra diskussioner då det sprider kunskap och är utvecklande. Att tysta ner och lägga locket på är alltid farligt.
 
Horsemanship är att se till hästens bästa, att hantera den och hålla den på ett sätt som är så naturligt för den som möjligt dvs daglig utvistesle, att foderstaten består till större delen av grovfoder osv. Det handlar också om att inte utsätta hästen för farliga situationer, att inte skada den eller behandla den på något sätt som gör att den far illa. Det omfattar ju så väl hantering som ridning och utrustning.
 
 
 
Enligt min erfarenhet har ett utfall av att man lyft vikten av naturlig hästhantering och kritiken mot ridning varit att en gråzon uppstått i ledarskapet mellan ryttaren och hästen. Ändå bygger t.ex. natural horsemanship på att tydliggöra ledarskapet mellan människa och häst genom att använda sig av en viss sorts kommunikation(Obs ingen NH expert). Rädd för att hängas ut och inte anses vara en god hästmänniska så har man därför slutat korrigera hästen när man rider. Måste man korrigera hästen jämt då? Nej självfallet inte behöver inget korrigeras är det onödigt och där slår det över till "maktmissbruk". Men om hästen inte tar skänkeln eller inte går att stanna eller inte vill gå dit man styr då måste man korrigera hästen om man ska kunna upprätt hålla kommunikationen vi använder oss av när vi rider. Annars skapar man utrymme för egna ideèr och tolkningar. Det vill säga om skänkeln bara betyder gå fram ibland eller "om du känner för det" så blir det svårt att nå det där sambandet man söker efter i ridningen. Vi vill ju dansa tillsammans med hästen och därför borde kommunikationen vara tydlig, när man blir ifrågasatt som ryttare så får man korrigera precis som hästarna korrigerar varandra i hagen när den ena hästen ifrågasätter den andra om den verkligen måste flytta sig från hö-högen.
 
Det är fint och viktigt att man vill hantera och behandla sin häst på bästa sätt men det är också viktigt för att få ridningen att fungera att man inte likställer korrigeringar som något dåligt och utesluter dem eller att det uppstår en anarki mellan häst och ryttare. Jag tror att hästar mår bra av ett ledarskap - tydligt, rättvist och med goda avsikter.
 
/Hanna - been there done that